Skifte bilglass og steinsprut skader.

Vi skifter bilglass og utfører reparasjon av steinsprut skader. De fleste bilglass og steinsprut skader er ferdig reparert samme dag som bilen innleveres.

Bilglass bytte av siderute, frontrute og bakruterHar du kasko eller delkasko er reparasjon av steinsprut skader ofte kostnadsfritt.

Ofte kan steinsprut skader la seg reparere og du sparer både til og penger. Ved å reparere steinsprut skaden før det oppstår sprekker kan du unngå å bytte hele bilglasset.

Sprekker i bilglasset fører til dårligere sikt. Ved bytte av bilglass betaler du kun en egenandel.  Vi samarbeider med forsikringsselskapene også innen disse typer skader og ordner papirarbeidet for deg.